صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مپنا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:٢١
آخرين قيمت ٧,١٤٠ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٤٥٠ تعداد خريدار: ٢,١٤٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٤٥٠ حجم معامله: ٢٦,٧٦٠,٧٣٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٠٠٠ جمع معامله: ١٩١,٠٦٤,٦٥٢,٦٦٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ١١/٠٧/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٧/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( قطعات توربين شهريار) ٢١/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٠/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي سال مالي1390/12/29 ( توليد آب و برق قشم مپنا) ١٨/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( توليد برق پره سر مپنا) ١٣/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي1390/12/29 ( تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا) ٠٦/٠٦/١٣٩١
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي 1390/12/29 ( مهندسي و احداث نيروگاههاي انرژي پاك) ٠٦/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٠-٨٨٧٩٥٧١٦
فاكس: ٧-٨٨٧٩٥٤٤٦
آدرس: بزرگراه آفريقا ، ضلع جنوبي چهار راه حقاني(جهان كودك) ، كوچه زوبين ، شماره ٢٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما