صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ملت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠١
آخرين قيمت ٨٢٣ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٣٥ تعداد خريدار: ٦٥٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٣٥ حجم معامله: ١٠,٦٦٨,٥٦٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨٢٠ جمع معامله: ٨,٧٨٤,٨٢٥,٤٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما