صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ملت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٩٢١ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩٢٥ تعداد خريدار: ٢٥٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩٢٥ حجم معامله: ٣,٣٢٣,٢١٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨٩٥ جمع معامله: ٣,٠٦٢,٠٢٢,٨٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما