صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه اقتصادي كرمان خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:١١
آخرين قيمت ١,٦٧٤ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٢٣ تعداد خريدار: ٣٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٢٣ حجم معامله: ٦,٧٦٥,٩١٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٥٠ جمع معامله: ١١,٣٢٤,٨٧٤,٤٥٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما