صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه اقتصادي كرمان خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢٦
تثبیت شده:٢٤/٠٩/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٦/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٤٢
آخرين قيمت ١,٥٩٧ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٠١ تعداد خريدار: ١,٢١٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٠١ حجم معامله: ١٨,٧٠٨,٨٢٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٨٠ جمع معامله: ٢٩,٨٨٠,٠٧٣,٦٤٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما