صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بارز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٣١
آخرين قيمت ٥,٦٦٠ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٠٠٠ تعداد خريدار: ٣٧١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٠٠٠ حجم معامله: ١,٨٥٤,٧٤٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٠٥ جمع معامله: ١٠,٤٩٨,٣٣١,٩٣٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٤/٠٩/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) ٢٣/٠٨/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( بارزترابركرمان) ١٣/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1391 لاستيك بارز كردستان ٠٥/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(مجتمع صنايع لاستيك سير جان) ٠١/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( سامان بارز) ٠١/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي بارز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي بارز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٨٨٧٦٦٧٢١
فاكس: ٨٨٧٦٧١٥٥
آدرس: خ سهروردي ،‌هويزه غربي ،‌شماره ١١٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما