صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٦,٢٥٨ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٢٩٥ تعداد خريدار: ١,٠٩٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٢٩٥ حجم معامله: ١٥,٢٤٠,٧٢٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,١١٠ جمع معامله: ٩٥,٣٨١,٢٧٣,٤٠٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي بهشهر - شفاف سازي (به پيوست) ١٥/٠٨/١٣٩١
صنعتي بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنعتي بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
صنعتي بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٨/٠٦/١٣٩١
صنعتي بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(حسابرسي شده) ٣١/٠٥/١٣٩١
صنعتي بهشهر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
صنعتي بهشهر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٧/٠٤/١٣٩١
صنعتي بهشهر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٤/٠٣/١٣٩١
صنعتي بهشهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/09/30 ٠٨/٠٣/١٣٩١
صنعتي بهشهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/09/30 ٠٨/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٨٨٧١٥٢٢٣-٤١-٦٦٢٥٠٤٣٥
فاكس: ٨٨٨٢٣٣٧٣
آدرس: جاده قديم كرج- بزرگراه فتح- كيلومتر ٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما