صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١٦
آخرين قيمت ٩,٣٥٢ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,٨٠٠ تعداد خريدار: ١,٨٨٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,٨٠٠ حجم معامله: ٦,٥٦٨,٣١٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٣٠١ جمع معامله: ٦١,٤٢٩,١١٧,٦١٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(شركت صنايع سيمان گيلان سبز) ١٢/٠٩/١٣٩١
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) (شركت سيمان لوشان) ٢٨/٠٨/١٣٩١
سيمان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٧/١٣٩١
سيمان تهران - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (به پيوست) ١٥/٠٧/١٣٩١
سيمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٣/٠٥/١٣٩١
سيمان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
سيمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢-٦٧٨٢٦١-٢-٦٧٨٣٩١
فاكس: ٦٦٧٠١٧٣٨
آدرس: خ فردوسي ، خ كوشك ، خ انوشيرواني، پلاك ١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما