صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري سپه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٣٦
آخرين قيمت ٢,٦٢١ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٥١ تعداد خريدار: ٢٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٥١ حجم معامله: ٢,٩٠٠,٦٩٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٨٦ جمع معامله: ٧,٦٠١,٦٩٠,٣٣٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري سپه - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه گذاري سپه (به پيوست) ١٢/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ٢٧/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 (شركت سرمايه گذاري مهر) ١٠/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ١٠/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست) ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - شفاف سازي (به پيوست) ١٥/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ( سرمايه گذاري مهر) ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري سپه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 (شركت سرمايه گذاري مهر) ٠٦/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٨٧٦٢٤*٨٨٨٨٧٣٤٩*٨٨٨٨٧٣١٩
فاكس: ٨٨٨٨٧٥٧٣
آدرس: جردن- بالاتر از پل ميرداماد- كوچه آناهيتا- پ ٢٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما