صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ماشين سازي اراك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١٦
آخرين قيمت ١,٧١١ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٥٩ تعداد خريدار: ٢,٥٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٥٩ حجم معامله: ٣٤,٠٣٤,٤٧٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٦٥ جمع معامله: ٥٨,٢٢٦,٨٠١,٨٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ماشين سازي اراك - آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٧/٠٨/١٣٩١
ماشين سازي اراك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
ماشين سازي اراك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
ماشين سازي اراك - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده) ١٢/٠٧/١٣٩١
ماشين سازي اراك - اعلاميه پذيره نويسي عمومي ٢٩/٠٦/١٣٩١
ماشين سازي اراك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٥/١٣٩١
ماشين سازي اراك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
ماشين سازي اراك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
ماشين سازي اراك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
ماشين سازي اراك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك) ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤٠٠٦٨١٠
فاكس: ٤٤٠٠٦٨١٠
آدرس: فلكه دوم صادقيه ، خيابان اشرفي اصفهاني ، خيابان پيامبر ، انتهاي خيابان شاهد ، خيابان گلستان سي ام ، پاك ٤
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما