صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آذرآب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٣,٧٩٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٩٤٠ تعداد خريدار: ١,١٩٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٩٤٠ حجم معامله: ٦,٧٨١,١١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٨٤ جمع معامله: ٢٥,٧٠١,١٠٥,٥٦٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آذرآب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
آذرآب- اعلام تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال 91 (به پيوست) ٢٨/٠٥/١٣٩١
آذرآب- شفاف سازي ١١/٠٥/١٣٩١
آذرآب- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
آذرآب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٧/٠٤/١٣٩١
آذرآب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
آذرآب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
آذرآب- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٧/٠٤/١٣٩١
آذرآب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
آذرآب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٧٩٩٦٦٧-٨٤٩٢٢٢٢٩
فاكس: ٨٧٩٩٤٤٣
آدرس: خ ملاصدرا ،‌نرسيده به ملاصدرا،نرسيده به بزرگراه كردستان ،‌پلاك ١٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما