صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك تجارت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٣١
آخرين قيمت ٤٢٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٣٧ تعداد خريدار: ١٦,٠٥٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٣٧ حجم معامله: ٤٨٧,٩٧٦,١٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٢١ جمع معامله: ٢٠٧,٣٩٣,٤٧٩,٤٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك تجارت - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد واقعي شش ماهه (به پيوست) ٢٤/٠٨/١٣٩١
بانك تجارت - پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد واقعي 3 ماهه ١٩/٠٦/١٣٩١
بانك تجارت- صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به31/03/1391 به همراه يادداشتهاي توضيحي پيوست (به پيوست) ٢٨/٠٥/١٣٩١
بانك تجارت- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
بانك تجارت- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٣/٠٥/١٣٩١
بانك تجارت- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك تجارت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك تجارت- صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1390 به همراه يادداشتهاي توضيحي پيوست ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك تجارت- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
بانك تجارت- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما