صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان دورود در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٠١
تثبیت شده:٠١/١٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠١/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٨
آخرين قيمت ١,٣١٣ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٣٦ تعداد خريدار: ٣٤٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٣٦ حجم معامله: ٣,٣٢٢,٩٠٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٢٧٧ جمع معامله: ٤,٣٦٢,٨٠٤,٧٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان درود - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٩/٠٨/١٣٩١
سيمان درود - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
سيمان درود - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
سيمان درود- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
سيمان درود- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
سيمان درود- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سيمان درود- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
سيمان درود- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سيمان درود- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ١٦/٠٢/١٣٩١
سيمان درود- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٦/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٠٥٧٨٤٤
فاكس: ٨٨٠٤٠٧٣٣
آدرس: انتهاي خ سيدجمال الدين - نبش كوچه ٧٢ - پلاك ٥٢٢ - طقه ٢ - واحد ٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما