صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توس گستر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:٠١
آخرين قيمت ٢,٤٩٣ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٣٩ تعداد خريدار: ١,٠٩٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٣٩ حجم معامله: ٨,٠٦٨,٩٩١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٤٦٤ جمع معامله: ٢٠,١١٦,٧٤١,٦٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٨/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 ( ارمان گستر يكم توس) ٠٢/٠٨/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 ( ارمان گستر هشتم اطلس) ٢٦/٠٧/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٠٣/٠٧/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ١٩/٠٦/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 ١٣/٠٦/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 31/06/91 ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- صورتهاي مالي 1391/03/31 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٦٦٣٦٦١٢-٠٥١١
فاكس: ٦٦٣٦٦١٤-٠٥١١
آدرس: مشهد- خ قاسم آباد- م مادر- بلوار اديب نيشابوري- نبش اديب ٢٢- مجتمع تجاري توس گستر
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما