صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنایع بسته بندی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ١,٧٨٢ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٣٠ تعداد خريدار: ٣,٣٣٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٣٠ حجم معامله: ٣٠,٥١٧,٥٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٩٠ جمع معامله: ٥٤,٣٩٦,٣٩٩,٣٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما