صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:٠٠
آخرين قيمت ٤,١٥٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,١٥٠ تعداد خريدار: ٨٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,١٥٠ حجم معامله: ٥٣٧,٩٦٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٥٠ جمع معامله: ٢,٢٣٢,٥٤٦,٤٥٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما