صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی تامین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٧:١١
آخرين قيمت ٢,٧٤٢ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٣٣ تعداد خريدار: ٨,٨٨٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٣٣ حجم معامله: ١٤٠,١٨٤,١٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٥٠ جمع معامله: ٣٨٤,٣٤٩,٦٦٣,٧١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما