صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی تامین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٢,٤٨٦ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٦٧ تعداد خريدار: ٢,٢٠٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٦٧ حجم معامله: ٣٠,٣٠٦,٧٦٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٤٤١ جمع معامله: ٧٥,٣٣١,٣٠٠,١٠٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما