صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سیمان لارستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٠١
تثبیت شده:٠١/١٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠١/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٨
آخرين قيمت ٤,٧٥٨ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٠٣ تعداد خريدار: ٢٥٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٠٣ حجم معامله: ٦٨٧,٨٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٥٠٢ جمع معامله: ٣,٢٧٢,٧٧٦,١٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما