صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢٦
تثبیت شده:١٢/٠٩/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٦/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٤٢
آخرين قيمت ٦,٥٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥٠٠ تعداد خريدار: ٢٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥٠٠ حجم معامله: ٣٢,٤٤٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٥٠٠ جمع معامله: ٢١٠,٨٧٩,٥٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما