صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٧:١١
آخرين قيمت ١٠,٥٧٢ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٩٠٠ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٩٠٠ حجم معامله: ٢٠,٨٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٩٩٩ جمع معامله: ٢١٩,٩١٣,٠٣٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما