صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٣٣,٤٠٠ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٤,١٢٩ تعداد خريدار: ٤٣١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٤,١٢٩ حجم معامله: ٢٤٨,٥٠٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٢,٠٠٠ جمع معامله: ٨,٣٠٠,٠٧٠,٨٨٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما