صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ورزيران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٥/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١٢:١٦
آخرين قيمت ٣٣,٤١٦ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٧,٠٠٠ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٧,٠٠٠ حجم معامله: ٢,٠٢٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٧,٠٠٠ جمع معامله: ٩٥,٠٣٤,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما