صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٧:١١
آخرين قيمت ١٧,٧٩٢ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٨,٦٥٠ تعداد خريدار: ١٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٨,٦٥٠ حجم معامله: ٥٦٤,٩٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٧,٦٥٠ جمع معامله: ١٠,٠٥٠,٩٨٥,٣١٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما