صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٢٦
آخرين قيمت ٤٤,١٢٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٥,٠٦٦ تعداد خريدار: ١١٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٥,٠٦٦ حجم معامله: ٨٤,٦٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٣,٥٥٤ جمع معامله: ٣,٧٩٠,٨٨٠,٤٦٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما