صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٠١
تثبیت شده:٠١/١٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠١/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٨
آخرين قيمت ٢٣,٢٥٧ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٣,٤٩٧ تعداد خريدار: ٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٣,٤٩٧ حجم معامله: ٩٨,٩١٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٣,٠٠٢ جمع معامله: ٢,٣١٨,٠٣٣,٧١٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما