صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيروزا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٨/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:٢١
آخرين قيمت ١٥,٠١٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٩,٠٠٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٩,٠٠٠ حجم معامله: ٢٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٩,٠٠٠ جمع معامله: ٩٧٥,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما