صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.توسعه و عمران استان اردبيل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٥,٩٨٩ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٢٩٩ تعداد خريدار: ٦٩٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٢٩٩ حجم معامله: ٢,٤٠٦,٤٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٧٠١ جمع معامله: ١٤,٤١١,٦٢٦,٣٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما