صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.توسعه و عمران استان اردبيل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢٦
تثبیت شده:٢٥/٠٩/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٦/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٤٢
آخرين قيمت ٤,٢٤٠ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٨١ تعداد خريدار: ٤٩٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٨١ حجم معامله: ١,٨٥٩,٢٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٦٠ جمع معامله: ٧,٨٨٣,٨٦٢,٠٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما