صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.توسعه و عمران استان اردبيل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٠١
تثبیت شده:٠١/١٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠١/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٨
آخرين قيمت ٤,٢٦٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٤٠٠ تعداد خريدار: ٤١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٤٠٠ حجم معامله: ١,٦٠٤,٠١٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٠٠ جمع معامله: ٦,٨٤٣,٠١١,٩٧٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما