صدای مشتری | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | معرفی شرکت،خدمات و مجوزها
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٩
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٨ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٣/١٣٩٨   ساعت: ١١:١١
آخرين قيمت ٥,٣١٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٤٧٩ تعداد خريدار: ٣,٠٧٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٤٧٩ حجم معامله: ٣٧,٣٣٦,٧٣٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٢٠٠ جمع معامله: ١٩٨,٥٨١,٦٤٤,٠٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران خودرو - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست) ٢٢/٠٩/١٣٩١
ايران خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٨/٠٩/١٣٩١
ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
ايران خودرو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٨/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت حمل و نقل سمند ترابر بين الملل) ٢٢/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( شهركهاي صنعتي ايران خودرو) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ليزينگ سرمايه گذاري بانك ملي) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي 1390/12/29 (نگار نصر سهم ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (ايران خورو فارس) ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٨٨٧٩٥٢٦٤-٨٨٦٦١٩٣٨
فاكس: ٣-٦٠١٢٢٠٢
آدرس: كيلومتر ١٤ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما