گذر و نظر   12/12/87                                                                         

از اينجا و آنجا

اينجا

در صحنه اقتصاد داخلي، سرانجام كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با تجديد نظر در راي گذشته خود و از ميان پيشنهادات مطرح شده، نهايتا با 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در راستاي هدفمند كردن يارانه ها موافقت كرد. گفتني است اين كميسيون پيش از اين 8400 ميليارد تومان به عنوان منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها و قيمت حاملهاي انرژي تصويب كرده بود.

لغو محدوديت ثبت شركتها : محمود علي آبادي، مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي در گفتگو با خبرگزاري فارس از لغو محدوديت ثبت شركتها با مالكيت 49-51 درصدي توسط سرمايه گذاران خارجي و تلاش براي جذب اين گروه در بورس ايران خبر داد. به گفته وي اين اتفاق تاثير بسزايي در تشويق و جذب سرمايه گذاران خارجي به كشور دارد.

آنجا

بازارهاي مالي جهاني ديروز در حالي كار خود را آغاز كردند كه اخبار منتشره، حكايت از وخامت اوضاع اقتصادي در جهان دارند. در يكي از اظهار نظرها: نخست وزير سنگاپور در نشست رهبران آ سه آن در تايلند، هشدار داده كه كشورهاي آسيايي بايد خود را براي شرايط سخت آماده كنند. وي تصريح كرده ركود و بحران اقتصادي آمريكا دست كم تا پايان سال 2009 ادامه خواهد داشت.

 

 

بازارتاب

اين سو

در پايان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران، شاخص كل با 16.49 واحد كاهش تا رقم 8226.8 تنزل نمود. ارزش كل معاملات روز گذشته با افتي حدود 18 درصد نسبت به روز كاري قبل به رقم 118 ميليارد ريال بالغ گرديد. كمبود نقدينگي از ويژگيهاي بارز اين روزهاي بورس تهران است.

 

آن سو

در پايان معاملات هفته گذشته، بهاي هر بشكه نفت خام شيرين سبك آمريكا براي تحويل در ماه آوريل به رقم 44دلار و 61 سنت رسيد. اين در حالي است كه طلا در روزهاي پاياني هفته گذشته روندي كاهشي به خود گرفت و تا قيمت 941 دلار و 72 سنت نزول نمود. شاخصهاي داوجونز و دكس نيز طي معاملات هفته گذشته كاهش يافتند. شاخص داوجونز كمترين ميزان دهه اخير را تجربه نمود و با رقم 7063 واحد راهي تعطيلات پايان هفته گرديد. شاخص دكس بورس فرانكفورت نيز تا سطح 3844 واحد كاهش يافت.